Lớp nhận thức về Đảng 2018

Vừa qua Khoa CNTP-SH có hai Đoàn viên đã được Đoàn Thanh niên Đại học Đông Á chọn để tham gia lớp nhận thức về Đảng 2018.

Lớp học Cảm tình Đảng sẽ khai mạc vào lúc 7h30 ngày 5/4/2018 tại Hội trường A, Quận Ủy Hải Châu (Tầng 4, số 76 Quang Trung, Đà Nẵng) và kéo dài từ ngày 5/4 đến ngày 9/4/2018. Hai sinh viên Khoa CNTP-SH được chọn học tập đối tượng Đảng là lớp trưởng và bí thư lớp TP14A1. : Nguyễn Thị Thúy Hồng và Phan Thị Tình. Bản thân mỗi em đều có lý lịch rõ ràng, thành tích học tập tốt, hoạt động ngoại khóa sôi nổi và có khao khát tham gia vào đội ngũ Đảng để cống hiến cho đất nước.