Lễ tốt nghiệp đại học

Lễ tốt nghiệp được xem là sự kiện quan trọng của cuộc đời sinh viên, đánh dấu cho bước ngoặt lớn sau 4 năm đèn sách với nhiều hoài bão và ước mơ. Đây không chỉ là niềm vui của mỗi tân khoa mà còn là hạnh phúc của gia đình, niềm vinh hạnh của Nhà trường trong sự nghiệp trồng người.

Sau chặng đường dài nỗ lực học tập và rèn luyện, gần 30 tân cử nhân của Khoa Công nghệ Thực phẩm - Sinh học đã chính thức đón nhận nghi thức trao bằng tốt nghiệp trong lễ ra trường. Từ nay các em đã là những kỹ sư công nghệ thực phẩm với những đam mê và hoài bão để cống hiến cho xã hội.