Lễ ký kết hợp đồng với trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

Chiều ngày 13/3/2019 đã diễn ra buổi thỏa thuận và ký kết hợp đồng thuê các trang thiết bị PTN phục vụ mục đích nghiên cứu giữa Khoa CNTP-SH, Đại học Đông Á và lãnh đạo trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

Các thành phần tham dự: 

 • Ban Giám Hiệu
 • Đại diện phòng HCNS, phòng đào tạo, phòng kế toán
 • Trưởng/ phó khoa CNTP-SH (Thầy Minh, Thầy Kiệt)
 • Cố vấn học tập (Cô Trang), giáo vụ khoa (Cô Hải)
 • Toàn thể sinh viên (29 sinh viên) khóa 14 và 15 chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp

Trong buổi tọa đàm, phía trường Đại học Đông Á và CĐ Lương thực - Thực phẩm đã đồng ý các nội dung sau để phát triển nghiên cứu khoa học tại vùng - miền.

Về phía Khoa CNTP-SH, chuẩn bị cho việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 14, 15; từ tháng 07/2018 khoa đã chuẩn bị các bước như sau:

 • Sinh viên định hướng tên đề tài, 
 • Khoa phân công giảng viên hướng dẫn (đã có Quyết định phê duyệt)
 • Sinh viên soạn đề cương nghiên cứu, 
 • Sinh viên liệt kê danh mục thiết bị cần sử dụng để thực hành, 
 • Khoa liên hệ với Trung tâm KH&KT để thuê thiết bị thực hành.
 • Khoa lập tờ trình trình Ban Giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo.

Về phía trường CĐ Lương thực - Thực phẩm : Theo như tinh thần cuộc họp ngày 13/03/2019 giữa Trường Cao Đẳng LTTP và Trường Đại Học Đông Á, Sau khi thống nhất phương án hợp tác theo gói dịch vụ trên từng sinh viên, nay tôi xin thay mặt Trường CĐLTTP thống nhất đi đến hợp đồng cụ thể cho 29 SV thuê TB PTN.