Kiến tập doanh nghiệp thủy sản Thái An

25 sinh viên lớp FT17A1.1 đã có buổi kiến tập thủy sản tại doanh nghiệp Thái An (Sơn Trà, Đà Nẵng) vào ngày 30/5/2019.

Hải sản tôm, cua, cá đã quá quen với nhiều người, nhưng lươn biển (cá chình) thì không phải ai cũng từng thưởng thức. Lươn biển là đặc sản mới lạ trên thị trường Việt Nam vài năm gần đây. Lươn biển bắt đầu xuất hiện khi người Hàn Quốc qua Việt Nam thuê tàu, thuê công nhân bắt và xuất khẩu cho họ

Các bạn sinh viên K17 của Khoa đã cùng khám phá dây chuyền đánh bắt, đông lạnh và xuất khẩu lươn biển đi Hàn Quốc tại công ty TNHH Thái An, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Một mặt hàng chủ lực khác của công ty đó là cá nục đông lạnh nguyên con được đánh bắt tại vùng biển Đà Nẵng.

Các bạn học quy trình đánh bắt và sản xuất lươn biển với chuyên gia của công ty