Hướng dẫn cài đặt VSSID

Trường Đại học Đông Á Nhận được công văn số 34/CV-BHXH Về việc triển khai VSSID của bảo hiểm xã hội.

Phòng kế toán gửi thông báo đến quý thầy cô là cố vấn học tập triển khai thông báo và hướng dẫn cài đặt VSSID đến từng sinh viên.

Mã số BHXH là 10 số sau trên thẻ BHYT

Sau khi cài đặt và nhập thông tin trên phần mềm VSSID thì sinh viên in tờ khai ra ký ghi rõ họ tên và photocopy chứng minh nhân dân nộp lại cho cố vấn học tập.

Cố vấn học tập tổng hợp nộp về phòng kế toán (Anh Kề) để tổng hợp nộp lên cơ quan bảo hiểm Xã Hội.

Đối với sinh viên liên thông Nếu đã làm ở cơ quan mình đang công tác thì không cần làm tại trường Nếu sinh viên nào chưa làm thì phải làm nộp lại như sinh viên chính quy phải đảm bảo 100% sinh viên tham gia .

Thời gian thực hiện từ ngày 23/03/2021 đến ngày 31/03/2021