Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

15 đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa đã tham gia bảo vệ tại Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào sáng ngày 17/5/2019.

Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đầu tiên của Khoa Công nghệ Thực phẩm - Sinh học 17/05/2019 với sự tham gia phản biện của các thành viên:

  1. TS Huỳnh Văn kiệt
  2. TS Nguyễn Phước Minh
  3. TS Trần Thanh Dũng
  4. PGS.TS Trần Văn Minh
  5. TS Đỗ Lê Hữu Nam
  6. ThS Nguyễn Thị Thảo
  7. ThS Nguyễn Thị Việt Hải
  8. ThS Hoàng Phúc Hồng Trang

Các SV đã có những sản phẩm nghiên cứu khoa học đặc sắc như nước đóng lon từ tảo spirulina, khô bò chay, rong nho, trà tía tô.