Đam mê khởi nghiệp của sinh viên ngành Thực phẩm

Báo Công thương số 142 ra ngày 26/11/2018 đã đưa tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học sôi nổi và đam mê khởi nghiệp của sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm - Đại học Đông Á.

Trong năm học 2017-2018 và 2018-2019, sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm - Sinh học, Đại học Đông Á đã tiến hành các đề tài khoa học cấp trường như Khô bò chay từ nấm bào ngư, Trà đinh lăng, Trà túi lọc Nấm linh chi, Tinh bột nghệ UDA và Rong nho Đà Nẵng... Các dự án khởi nghiệp đều được sự hỗ trợ về tài chính của trường Đại học Đông Á và tư vấn khoa học từ Hội đồng Khoa học Khoa. 

Những ngọn lửa đam mê này đã được tường thuật trên báo Công thương số 142 ra ngày 26/11/2018: