Cuộc thi Beauty of Danang

Cuộc thi dành cho sinh viên, cựu sinh viên toàn Trường Đại học Đông Á yêu thích nhiếp ảnh đăng ký tham gia dự thi.

  • Tham gia cuộc thi là cơ hội để bạn phát triển tính sáng tạo trong học tập và vận dụng vào thực tiễn, nâng cao nhận thức tình yêu đối với mảnh đất mình đang sống và học tập, tình yêu quê hương đất nước con người Việt Nam. 
  • Góp phần xây dựng hình ảnh đẹp và quảng bá về một thành phố đáng sống, phục vụ tiến trình phát triển du lịch bền vững vì Đà Nẵng trên bình diện trong nước và quốc tế.
  • Phát triển kỹ năng thế kỷ 21 của SV ĐHĐA trong chương trình học 2 tín chỉ về kỹ năng truyền thông.

Các tác phẩm dự thi của SV Khoa Công nghệ Thực phẩm - Sinh học, tác phẩm A normal day of Danang đã đạt giải khuyến khích chung cuộc: