CLB Tiếng Anh Khoa Thực Phẩm Với Chủ Đề Merry Christmas!

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh là chương trình hằng tuần của khoa nhằm cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của CBGV và sinh viên trong khoa. Tuần qua, CLB Tiếng Anh đã tổ chức buổi giao lưu về chủ đề "Merry Christmas" với khá nhiều thông tin được chia sẻ.

Trong buổi sinh hoạt, cô Hoàng Trang đã có một bài thuyết trình ấn tượng về Christmas holidays. Sau đó là một trò game cùng chủ đề với nhiều câu hỏi thú vị, mới lạ và thử thách các bạn sinh viên. Buổi sinh hoạt cũng dành thời gian cho các bạn luyện tập nói, thuyết trình tiếng Anh và chia sẻ từ vựng mới. Sau 3 tháng tham gia CLB Tiếng Anh, có một số bạn đã cải thiện khả năng sử dụng vốn ngoại ngữ này của mình. Đây thực sự là món quà Giáng Sinh ý nghĩa đối với CLB. 

Cô Hoàng Trang thuyết trình về Christmas Eve

Sinh viên chuẩn bị slide bằng tiếng Anh và tự tin thuyết trình

Chia sẻ từ vựng và cách phát âm theo chủ đề