Các sinh viên của Khoa đi thực tập tại Nhật Bản

Năm em sinh viên năm cuối của Khoa Công nghệ Thực phẩm - Sinh học đã lên đường sang Nhật Bản vào ngày 18/5/2019. Các em sẽ thực tập có hưởng lương 1 năm tại chuỗi siêu thị Daiso lớn nhất Nhật Bản.

Năm em sinh viên năm cuối của Khoa Công nghệ Thực phẩm - Sinh học đã lên đường sang Nhật Bản vào ngày 18/5/2019. Các em sẽ thực tập có hưởng lương 1 năm tại chuỗi siêu thị Daiso lớn nhất Nhật Bản.

  1. Đoàn Văn Hội
  2. Nguyễn Thị Thúy Hồng
  3. Phạm Thị Tình
  4. Nguyễn Thị Hương Trà
  5. Nguyễn Văn Tú Thương

Chương trình thực tập có hưởng lương tại Nhật Bản và chương trình uy tín, chất lượng dành riêng cho sinh viên ngành thực phẩm bắt đầu tiến hành từ 9/2018. Các ứng viên tham gia chương trình phải đạt chuẩn Nhật ngữ N5 và đậu vòng phỏng vấn tại Hà Nội.

Hiện nay chương trình vẫn tiếp tục và dự kiến sẽ tuyển 5-10 sinh viên khóa k16 và k17 tham gia thực tập tại Nhật Bản vào năm tới.