Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Công nghệ thực phẩm - Sinh học

Số điện thoại: 0236.3828.558

Nguyễn Phước Minh

0947.073.637 -

Hoàng Phúc Hồng Trang

0901.957.207 -

Nguyễn Thị Việt Hải

0934.319.932 -