DANH SÁCH MÔN HỌC - Công nghệ thực phẩm

 

Học kỳ Mã học phần Tên học phần Học kỳ Mã học phần Tên học phần
Năm 1
HK 1 PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin HK 2 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh
SKIL1001 Phương pháp học đại học SKIL1002 KN giao tiếp thuyết trình
SKIL2003 KN viết, soạn thảo văn bản ENGL3003 Communication 1
SKIL2004 KN truyền thông ENGL3004 Communication 2
PHIL2004 Thực hiện hoạt động cộng đồng AGRI3005 Chọn giống cây trồng, vật nuôi
INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT AGRI3003 Dinh dưỡng cây trồng, thức ăn gia súc, thủy sản
ENGL2001 Pronunciation 1 AGRI3004 Bệnh cây trồng và côn trùng trong nông nghiệp
ENGL2002 Pronunciation 2 Tự chọn
GLAW1001 Pháp luật 1 AGRI3024 Kỹ thuật trồng nấm
FOTE1007 Nhập môn nghề nghiệp AGRI3025 Kỹ thuật trồng rau sạch
FOTE3009 Vi sinh thực phẩm AGRI3026 Kỹ thuật nuôi trồng các loài thủy sản xuất khẩu
AGRI3002 Sinh lý thực vật, động vật AGRI3006 Đề án việc làm 1 tại doanh nghiệp
  PHYE1001 Giáo dục thể chất 1
  Giáo dục quốc phòng
Năm 2
HK 3 ENGL3005 Communication 3 HK 4 SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa hoc
ENGL3006 Communication 4 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
INFO2003 Chuẩn MOS Excel ENGL3007 Communication 5
SKIL2004 KN truyền thông ENGL4008 English for TOEIC 1
FOTE1001 Pháp luật chuyên ngành thực phẩm FOTE3015 Công nghệ chế biến thịt và thủy sản
FOTE3008 Hóa học và hóa sinh thực phẩm FOTE3016 Công nghệ chế biến bia, rượu, nước giải khát
FOTE3010 Nguyên lý chế biến và bảo quản thực phẩm Tự chọn
FOTE3011 Kỹ thuật thực phẩm FOTE3027 Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ thủy sản và rong biển
FOTE3012 Quá trình và thiết bị trong công nghiệp thực phẩm FOTE3028 Chế biến thực phẩm chức năng và trà các loại
FOTE3013 Công nghệ chế biến rau quả FOTE3018 Tối ưu hóa trong thực nghiệm thực phẩm
FOTE3014 Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa FOTE3019 Phân tích thực phẩm
PHYE1002 Giáo dục thể chất 2 FOTE3020 Phụ gia, an toàn thực phẩm và an ninh lương thực
  PHYE1003 Giáo dục thể chất 3
Năm 3
HK 5 ENGL4009 English for TOEIC 2 HK 6 ENGL4011 English for TOEIC 4
ENGL4010 English for TOEIC 3 ENGL3012 English for TOEIC 5
SKIL1006 KN tìm việc ENGL3036 Tiếng Anh chuyên ngành CNTP
FOTE3021 Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm BUSM3030 Thương mại điện tử
FOTE3022 Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm BUSM2018 Social marketing
FOTE4023 Đề án việc làm 3 tại doanh nghiệp MRKG3031 Marketing thực phẩm
FOTE4017 Đề án việc làm 2 tại doanh nghiệp BUSM3032 Quản trị sản xuất
  BAFI3033 Quản trị tài chính
HURM3034 Quản trị nhân sự
Năm 4
HK 7 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin HK 8 FOTE7035 Thực t ập & Khóa luận TN: Đi làm tại doanh nghiệp
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin  
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2004 Lịch sử ĐCSVN
SKIL1006 Kỹ năng tìm việc
BUSM1008 Khởi sự kinh doanh
FOTE3029 Nghiên cứu phát triển sản phẩm