Liên kết và hợp tác

 

1.  Chương trình liên kết với công ty L.E.O.C - Nhật Bản

Công ty L.E.O.C tiếp nhận sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Đông Á sau khi tốt nghiệp vào làm việc tại công ty L.E.O.C tại Nhật Bản trong chương trình vừa học vừa làm.

2.  Chương trình hợp tác với công ty Ido - Nhật Bản

Trường ĐH Đông Á đang hợp tác với công ty Ido - một công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm tại Nhật. Hằng năm, công ty Ido sẽ nhận 10 sinh viên ngành CN Thực phẩm - Sinh học, trường ĐH Đông Á sang thực tập tại công ty Ido thuộc TP. Gifu, tỉnh Tokai vùng Chupu, trung tâm Nhật Bản. Sinh viên là thực tập sinh tại công ty Ido trong một năm và được hưởng mức lương khoảng 30 triệu đồng/1 tháng. Sau khi ký hợp đồng với sinh viên, đối tác Nhật sẽ lo Visa, chi phí ăn, ở và bảo hiểm, đảm bảo cuộc sống tốt cho sinh viên Việt Nam tại Nhật.

3.  Hợp tác với các Công ty hoạt động trong lĩnh vực CN thực phẩm - Sinh học

Trường Đại Học Đông Á đã ký kết hợp tác với 7 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và bảo quản thực phẩm tại miền Trung về: Chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học hướng ứng dụng, ưu tiên tuyển dụng sinh viên nhà trường sau tốt nghiệp, đặc biệt ưu tiên tiếp nhận 100% sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học Đại học Đông Á thực tập nghề nghiệp (2 học kỳ) và thực tập tốt nghiệp (1 học kỳ) tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đại diện các Doanh nghiệp đã tham gia góp ý cải tiến “Chương trình đào tạo hướng thực hành”; “Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động cạnh tranh” - một mục tiêu bao trùm và xuyên suốt của ĐH Đông Á.

4.  Hợp tác, chuyển giao công nghệ phục dựng làng nghề

Trường Đại học Đông Á ký kết với UBND TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) về hợp tác chuyển giao công nghệ nâng cao chất lượng nước mắm cổ truyền” đang được sản xuất tại xã Tam Thanh. Với ký kết hợp tác này, trường Đại học Đông Á sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất nước mắm khắc phục các nhược điểm đang tồn tại, nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tăng hiệu quả kinh tế, phục dựng làng nghề.