CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

1.  Mô tả tóm tắt về ngành Công nghệ thực phẩm

Ngành Công nghệ thực phẩm đào tạo đội ngũ cán bộ công nghệ có kiến thức chuyên môn sâu, được nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu, khả năng đáp ứng các kiến thức công nghệ mới của ngành Công nghệ thực phẩm, vận dụng được các kiến thức công nghệ mới và áp dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm của ngành Công nghệ Thực phẩm, có khả năng làm việc chủ động, sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn sâu, trong tập thể đa lĩnh vực đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp với sự tham gia của chuyên gia đến từ nhiều ngành khác nhau, có khả năng phân tích những bất hợp lý, những thiếu sót công nghệ trong các dây chuyền sản xuất và giải quyết các vấn đề của ngành Công nghệ Thực phẩm, có kỹ năng sử dụng các kỹ thuật và công cụ hiện đại của ngành Công nghệ thực phẩm.

Các vị trí việc làm đảm nhận ngay sau khi ra trường:

 • Chọn, chăm sóc giống cây trồng, vật nuôi tại trang trại
 • Tham gia chế biến tại 1 dây chuyền chế biến thực phẩm ở nhà máy rau quả/sữa/thịt/thủy sản/bia/rượu/nước giải khát
 • Quản lý chất lượng và kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Khởi nghiệp: Trồng nấm, rau sạch, loài thủy sản xuất khẩu; Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ thủy sản và rong biển, thực phẩm chức năng và trà các loại; Nghiên cứu phát triển sản phẩm
 • Kinh doanh thương mại thực phẩm

2.  Cấu trúc và thời lượng chương trình đạt chuẩn đầu ra (CĐR) (Không tính GDTC-QP)

Mã HP Tên học phần CĐR và các kỳ thi đánh giá năng lực
A. PHẦN CHUNG
Lý luận Chính trị
 • Có thái độ tích cực trong công việc và cuộc sống;
 • Có khả năng tư duy phản biện, phân tích và giải quyết vấn đề;
 • Có KN lãnh đạo;
 • Thực hiện tốt văn hóa tổ chức, văn hóa ĐHĐA;
 • SV tham gia ≥ 4 hoạt động vì cộng đồng/khóa học.
PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Kỹ năng tư duy & giao tiếp
 • KN Làm việc nhóm
 • KN quản lý thời gian
 • KN lập kế hoạch học chủ động, có chiến lược và xác định mục tiêu học tập
 • Am hiểu kiến thức về 4.0
 • Soạn thảo được 32 loại VB hành chính thông dụng theo quy chuẩn
 • Có KN viết luận
 • Có kỹ năng giao tiếp, giao tiếp đa văn hóa, thuyết trình (MC)
 • SV viết được ≥ 2 bài báo khoa học/khóa
 • Sáng tạo, tự xây dựng ý tưởng phát kiến.
 • SV thực hiện 4 báo cáo dạng khoa học về đề án viêc làm tại DN ở cuối 3 module nghề nghiệp và khóa luận tốt nghiệp
 • SV đạt trong buổi phỏng vấn của doanh nghiệp
SKIL2001 Phương pháp học đại học
SKIL1002 KN giao tiếp thuyết trình
SKIL2003 KN viết, soạn thảo văn bản (STVB)
SKIL2004 KN truyền thông
SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa học
SKIL1006 KN tìm việc
Kỹ năng tin học
 • Đạt chuẩn tin học quốc gia
 • Đạt chuẩn MOS Excel ≥ 650 điểm
INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT
INFO2003 Chuẩn MOS Excel
Ngoại ngữ
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh ở trình độ TC trong năm 2.
 • Đạt chuẩn TOEIC 450 điểm
 • Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành
ENGL2001 Pronunciation 1
ENGL2002 Pronunciation 2
ENGL3003 Communication 1
ENGL3036 Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
ENGL3004 Communication 2
ENGL3005 Communication 3
ENGL3006 Communication 4
ENGL3007 Communication 5
ENGL4008 English for TOEIC 1
ENGL4009 English for TOEIC 2
ENGL4010 English for TOEIC 3
ENGL4011 English for TOEIC 4
ENGL3012 English for TOEIC 5
B. PHẦN CHUYÊN MÔN NGHỀ NGHIỆP
Kiến thức Khoa học tự nhiên - Xã hội
 • Quán triệt đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước
GLAW1001 Pháp luật 1
Kiến thức cơ sở ngành
 • Nhận diện và tuân thủ đúng các quy định của nhà nước đối với nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh, phân phối các sản phẩm thực phẩm.
 • Nhận diện được bản chất hóa học, sinh hóa của các thành phần căn bản có trong thực phẩm; vi sinh thực phẩm.
 • Phân tích được các chỉ tiêu vi sinh, hóa học, hóa sinh có trong thực phẩm.
FOTE1001 Pháp luật chuyên ngành thực phẩm
FOTE1007 Nhập môn nghề nghiệp
FOTE3008 Hóa học và hóa sinh thực phẩm
FOTE3009 Vi sinh thực phẩm
Module 1: Chọn giống và nuôi trồng
 • Nhận diện được đặc tính sinh lý thực vật, động vật; nhận diện các loại bệnh và côn trùng có ích và có hại trên cây trồng.
 • Lựa chọn được các loại phân bón phù hợp cây trồng, thức ăn cho nuôi gia súc và thủy sản.
 • Phân tích được các yếu tố góp phần nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi.
 • Tổ chức triển khai chọn giống cây trồng, vật nuôi đạt năng suất và chất lượng.
 • Đề xuất được giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.
 • Thực hiện thành thạo kỹ thuật trồng nấm hoặc rau sạch hoặc nuôi thành công 1 loài thủy sản xuất khẩu.
AGRI3002 Sinh lý thực vật, động vật
AGRI3005 Chọn giống cây trồng, vật nuôi
AGRI3003 Dinh dưỡng cây trồng, thức ăn gia súc, thủy sản
AGRI3004 Bệnh cây trồng và côn trùng trong nông nghiệp
Tự chọn
AGRI3024 Kỹ thuật trồng nấm và rau sạch
AGRI3025 Kỹ thuật trồng rau sạch
AGRI3026 Kỹ thuật nuôi trồng các loài thủy sản xuất khẩu
AGRI3006 Đề án việc làm 1 tại doanh nghiệp
Module 2: Công nghệ chế biến
 • Lựa chọn được các phương pháp chế biến và bảo quản thực phẩm phù hợp cho từng nhóm đối tượng thực phẩm.
 • Tổ chức triển khai chế biến các sản phẩm rau quả, sữa, thịt, thủy sản, bia, rượu, nước giải khát.
 • Đề xuất được giải pháp cải tiến năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các sản phẩm rau quả, sữa, thịt, thủy sản, bia, rượu, nước giải khát chế biến tại nhà máy.
 • Chế biến thành công 1 loại trà thảo dược hoặc rong biển, thủy hải sản.
FOTE3010 Nguyên lý chế biến và bảo quản thực phẩm
FOTE3011 Kỹ thuật thực phẩm
FOTE3012 Quá trình và thiết bị trong công nghiệp thực phẩm
FOTE3013 Công nghệ chế biến rau quả
FOTE3014 Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa
FOTE3015 Công nghệ chế biến thịt và thủy sản
FOTE3016 Công nghệ chế biến bia, rượu, nước giải khát
Tự chọn
FOTE3027 Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ thủy sản và rong biển
FOTE3028 Chế biến thực phẩm chức năng và trà các loại
FOTE4017 Đề án việc làm 2 tại doanh nghiệp
Module 3: Quản lý chất lượng thực phẩm
 • Nhận diện được các mối nguy về an toàn vệ sinh thực phẩm; các yếu tố ảnh hưởng tác động đến hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng.
 • Lựa chọn được phụ gia phù hợp và an toàn dùng trong chế biến.
 • Phân tích được các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh, cảm quan theo các phương pháp phân tích hiện đại đang áp dụng trong thực phẩm.
 • Bố trí được thí nghiệm tối ưu hóa trong thực nghiệm thực phẩm.
 • Tổ chức triển khai truy suất nguồn gốc và thủ tục triệu hồi sản phẩm cho 1 mặt hàng chế biến tại nhà máy.
 • Đề xuất được giải pháp quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc cho 1 loại mặt hàng nông thủy sản.
FOTE3018 Tối ưu hóa trong thực nghiệm thực phẩm
FOTE3019 Phân tích thực phẩm
FOTE3020 Phụ gia, an toàn thực phẩm và an ninh lương thực
FOTE3021 Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm
FOTE3022 Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm
FOTE4023 Đề án việc làm 3 tại doanh nghiệp
Module 4: Thương mại thực phẩm
 • Nhận diện các nguyên lý tài chính, kiểm soát chi phí, phân bổ vốn hợp lý.
 • Tổ chức kinh doanh thành công 1 loại sản phẩm thực phẩm dựa trên nền tảng kiến thức thương mại điện tử và marketing.
 • Ứng dụng thành công thương mại điện tử để tăng doanh số bán hàng.
 • Đánh giá được phương thức quản trị nhân sự, giải quyết xung đột, kỹ năng ra quyết định.
 • Đề xuất được phương thức quản lý điều độ sản xuất hợp lý hiệu quả để nâng cao năng suất và chất lượng.
 • Đề xuất được biện pháp quản lý tài chính hiệu quả; tuyển dụng và giữ chân người tài; hợp lý hóa trong điều hành sản xuất.
BUSM3030 Thương mại điện tử
BUSM2018 Social marketing
MRKG3031 Marketing thực phẩm
BUSM3032 Quản trị sản xuất
BAFI3033 Quản trị tài chính
HURM3034 Quản trị nhân sự
Module 5: Khởi nghiệp
 • Đề xuất được giải pháp nghiên cứu phát triển 1 sản phẩm mới.
 • Thực tập tại doanh nghiệp như một nhân viên chính thức, vận dụng thành công các kiến thức, kỹ năng chuyên môn vào công việc, rèn luyện tay nghề thành thạo, ứng phó và xử lý tốt các tình huống bất ngờ trong sản xuất, đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng có lợi cho doanh nghiệp.
 • Báo cáo toàn bộ những vấn đề nắm được.
BUSM1008 Khởi sự kinh doanh
FOTE3029 Nghiên cứu phát triển sản phẩm
Thực tập & Khóa luận TN
FOTE7035 Thực tập & Đồ án tốt nghiệp