Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9-2018 cho sinh viên Khoa CNTP-SH

1. Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh

- Đối với Sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa 2018: Nghỉ từ ngày 27/08/2018 đến hết ngày 03/09/2018 (Các sinh viên chưa tham gia học Chương trình đầu khóa sẽ được Nhà trường bố trí học trong thời gian từ 27/08/2018 đến 31/08/2018).

- Đối với sinh viên các khóa 14, 15, 16, 17 và sinh viên liên thông, văn bằng 2 khóa 2018: Nghỉ 03 ngày 01/09/2018 và 03/09/2018;

2. Các lớp có lịch học trùng vào thời gian trên được Nhà trường tổ chức dạy bù sau thời gian nghỉ Lễ;

3. Thời gian tổ chức khai giảng năm học 2018-2019: Ngày 06/09/2018

4. Yêu cầu:

Sinh viên các lớp đảm bảo an toàn trong việc đi lại; chấp hành nghiêm luật giao thông và pháp luật Nhà nước trong thời gian nghỉ Lễ.