TB về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Thành tựu công nghệ xanh và chuỗi thực phẩm sạch"