Đại học Đông Á tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 - hệ chính quy tháng 12/2017

Căn cứ theo Thông báo số 136 ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường Đại học Đông Á;

Trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình Đại học Bằng thứ hai hệ chính quy năm 2017 như sau:

I. VÙNG TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

  • Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 180

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

  • Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học;
  • Thí sinh đang theo Đại học tại các trường (Từ năm 3)

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

  • Nhận hồ sơ dự thi: Trước 12/12/2017
  • Tổ chức ôn thi: 27/11 – 12/12/2017
  • Nhận giấy báo dự thi: 14/12/2017
  • Ngày thi tuyển: 16 - 17/12/2017

Xem thông tin chi tiết tại đây