Bài dịch chuyên ngành: UNIT 9 - CHEMICAL LABORATORY EQUIPMENTS

UNIT 9 :    CHEMICAL LABORATORY EQUIPMENTS

Laboratories have now become indispensable in schools, factories and research institutes to test, confirm, or demonstrate on a small scale, phenomena and processes which occur in nature or which may find application in industry or be of importance to science.

The equipment of a chemical laboratory varies according to the nature of the work, which is to be carried out. It may be intended for the student to put to the test his theoretical knowledge/ school laboratory, for the technician/ technologist to verify and check processes to be employed in the factory/ works laboratory or to help the scientist and research worker to discover or confirm scientific facts/ research laboratory.

Every chemical laboratory should be provided with running water, gas and electricity. The water supply is conducted from the mains by means of pipes, the piping terminating in taps under, which there are sinks to take away waste water and other non-objectionable liquids. When one needs water one turns the tap on and stops it flowing by turning the tap off.

Similarly a system of pipes is attached to the gas main from where gas reaches the various kinds of burners. They serve for producing flames of different intensity, the Bunsen burner being the most common type used.

Apart from a gas supply there is electricity which serves for lighting and as a driving power. For operating electricity, switches or switch buttons are employed. That is why we talk about switching on the light or switching it off.

The laboratory is also equipped with a large variety of apparatus and devices. One of them, a desiccator, is used for drying materials. Ovens, furnaces or kilns serve for generating high temperatures. Where harmful vapors and undesirable odorous develop during the operation, a hood with suitable ventilation has to be provided for their escape.

Of primary importance are glass and porcelain vessels. Glass vessels for chemical processes are made of special materials. They have to resist sudden changes in temperature, to withstand very high temperature: refractory glass, and be affected by a few substances as possible. The necessary assortment of laboratory glassware includes test tubes, beakers, various flasks, watch glasses, funnels, bottles, and cylinders.

Porcelain articles consist of various kinds of dishes, basins and crucibles of various diameters. A grinding mortar with a pestle, desiccating dishes and stirrers are also generally made of porcelain.
At present, also plastic materials are finding increasing use in laboratories, many of them being chemically resistant, unattacked by alkalis or acids/ acid-or alkali-proof/, and unbreakable. Containers made of them are especially suitable for storing stock solutions.

The analytical balance, which is used for accurate weighing of samples, is usually kept in a separate room.

Bài dịch

BÀI 9: CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

Phòng thí nghiệm hiện nay đã trở thành điều không thể thiếu trong các trường học, nhà máy và viện nghiên cứu để phục vụ công tác thí nghiệm, xác nhận hoặc chứng minh trên quy mô nhỏ các hiện tượng và các quá trình được xảy ra trong tự nhiên, có ứng dụng trong công nghiệp hoặc có tầm quan trọng đối với khoa học.

Thiết bị của phòng thí nghiệm hoá học khác nhau tùy theo tính chất của thí nghiệm thực hiện. Thường được dùng cho học sinh để thực nghiệm lý thuyết (phòng thí nghiệm trường học), hay để kỹ thuật viên xác minh và kiểm tra các quá trình công nghiệp (phòng thí nghiệm nhà máy) hoặc để giúp các nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu tìm tòi, chứng minh định luật khoa học (phòng thí nghiệm nghiên cứu).

Mỗi phòng thí nghiệm hoá học phải được trang bị nước máy, khí đốt và điện. Nước được cung cấp từ đường ống với các chức năng khác nhau, vòi nước được lắp ở đường ống cuối, bên dưới có bồn chứa để xả thải và các chất lỏng không cặn. Khi cần nước, ta mở vòi và khóa vòi để tắt nước.

Tương tự, một hệ thống ống dẫn từ vào nguồn chính đến các lò khác nhau. Các bếp lò có thể điều chỉnh với ngọn lửa có cường độ khác nhau trong đó bếp Bunsen là loại phổ biến nhất được sử dụng.

Ngoài nguồn cung cấp khí, còn có điện để thắp sáng. Để vận hành nguồn điện, người ta dùng công tắc hoặc cầu dao. Đó là lý do tại sao chúng ta bật tắt công tắc để điều chỉnh nguồn sáng.

Phòng thí nghiệm cũng được trang bị nhiều loại thiết bị và dụng cụ. Một trong số chúng là thiết bị hút ẩm, được dùng để làm khô nguyên liệu. Lò nung, tủ sấy hoặc phòng sấy được đặt ở nhiệt độ cao. Trong quá trình vận hành, hơi độc hại và mùi không mong muốn tích tụ, buồng thoát khí có quạt thông gió sẽ đẩy khí ra ngoài.

Dụng cụ thí nghiệm thủy tinh và đồ sứ có vai trò quan trọng. Bình thủy tinh dùng trong thí nghiệm được làm bằng các vật liệu đặc biệt. Bình phải chịu được thay đổi đột ngột về nhiệt độ và nhiệt độ rất cao (như thủy tinh chịu nhiệt), và bị ảnh hưởng bởi một vài chất có thể. Bộ dụng cụ thủy tinh tại phòng thí nghiệm bao gồm các loại ống nghiệm, cốc, bình thủy tinh khác nhau, kính đeo mắt, ống dẫn, chai và bình.

Dụng cụ thí nghiệm sứ bao gồm các loại đĩa, bồn và nồi nấu với nhiều đường kính khác nhau. Cối và chày, đĩa sấy và đũa khuấy cũng thường được làm bằng sứ.

Hiện nay, vật liệu nhựa đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm, nhiều loại chịu hóa chất, không bị ăn mòn bởi kiềm hoặc axit, và rất khó vỡ. Các thùng chứa được làm bằng nhựa để đựng hóa chất chuẩn.

Cân phân tích, được sử dụng để cân chính xác các mẫu, thường được giữ trong một phòng riêng biệt.

EXERCISES

A. Read and translate into Vietnamese

indispensable, research, institute, confirm, demonstrate, phenomena, industry, application, science,
equipment, vary, theoretical, technician, technologist, verify, employ, scientist, scientific, electricity, terminate, attached, burner, intensity, power, powder, equipped, variety, desiccator, oven, furnaces, generate, porcelain, refractory, assortment, cylinder, basin, crucible, pestle, stirrer, increase, resistant, unbreakable, analytical, balance, polyethylene.

B. Answer the following questions

1.  What is the task of laboratory work?
2.  Why is it important and necessary for you as students of chemistry to make experiments in your school laboratories?
3.  Describe the general equipment of chemical laboratories.
4.  Which properties should the glass be usedfor making chemical vessels possess?
5.  What does the necessary assortment of laboratory glassware include?
6.  What do porcelain articles usually consist of?
7.  What are the advantages of polyethylene bottles?
8.  What are containers made of plastic materials especially suitable for?
9.  What do burners serve for?
10.  What is the analytical balance used for?

C. Translate into English

1.  Mỗi một viện nghiên cứu, nhà máy và trường học phải có một phòng thí nghiệm hóa học tốt.
2.  Trang bịphòng thí nghiệm hóa học phụthuộc vào loại công việc được tiến hành trong đó.
3.  Các thiết bịsửdụng điện được đóng mởnhờcông tắc điện.
4.  Đểcác loại thiết bịkhác nhau phù hợp với các loại mục đích hóa học thì chúng phải được sản xuất từ các vật liệu đặc biệt.
5.  Thủy tinh được sửdụng đểsản xuất các loại dụng cụhóa học phải bền khi nhiệt độ, acid hay kiềm thay đổi đột ngột.