CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Mã ngành: 7540101

1.  Mục tiêu đào tạo

 • Nắm vững qui trình công nghệ, nguyên tắc và cách vận hành các thiết bị trong qui trình sản xuất.
 • Thực hành tốt trên các qui trình sản xuất. Nắm vững nguyên lý và phương pháp thực hành trên qui trình sản xuất. Điều khiển và vận hành các thiết bị.
 • Sử dụng tốt các thiết bị phân tích, các thiết bị đo các chỉ tiêu chất lượng thực phẩm.
 • Phân tích, xác định chất lượng nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất thực phẩm và chất lượng sản phẩm.
 • Quản lý, vận hành qui trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng qui chuẩn nhà nước, đảm bảo an toàn và vệ sinh theo qui định.

2.  Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Kỹ sư thực phẩm, làm việc tại các công ty, nhà máy chế biến thực phẩm với vai trò: Cán bộ kỹ thuật, cán bộ phòng quản lý chất lượng, cán bộ phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cán bộ điều hành sản xuất.
 • Kỹ sư, làm việc tại các công ty kinh doanh thiết bị, hóa chất, bao bì, phụ gia và hương liệu thực phẩm.
 • Kỹ sư thực phẩm, làm việc tại các trung tâm đo lường và kiểm định chất lượng, cục vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Kỹ sư, làm việc tại các trung tâm y tế dự phòng Thành phố, Quận, Huyện
 • Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn.
 • Cán bộ Phòng thí nghiệm Hóa sinh, Vi sinh, Kiểm định hàng xuất nhập khẩu…
 • Trưởng, phó bộ phận điều hành sản xuất trong nhà máy.
 • Trưởng, phó phòng Quản lý chất lượng của nhà máy.
 • Là cán bộ tiềm năng trong các phòng thí nghiệm, các chi nhánh quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở các tỉnh, thành phố.
 • Tự xây dựng doanh nghiệp riêng

3.  Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, học thêm để thi nhận các văn bằng chứng chỉ Anh ngữ có giá trị quốc tế , như: IELTS, TOEFL.
 • Nâng cao kỹ năng quản lý và điều hành sản xuất, kỹ năng tiếp thị, kỹ năng quản cáo sản phẩm.
 • Nâng cao khả năng tiếp cận những thông tin mới về công nghệ, về thiết bị, về sản phẩm mới.
 • Bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng mềm, như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý,…..
 • Tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất, bảo quản và đảm bảo chất lượng thực phẩm.
 • Học vận hành các thiết bị phân tích hiện đại như HPLC, sắc ký khối phổ, điện di…
 • Tiếp tục học tập để nâng cao trình độ ở các mức đào tạo cao hơn như Thạc sĩ, tiến sĩ….
 • Học cách quản lý, điều hành doanh nghiệp, tiến tới tự xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vức chế biến, bảo quản và dịch vụ các sản phẩm thực phẩm.

4.  Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm EF31462 Đồ án 2: Công nghệ sau thu hoạch
 • Hiểu biết về cấu tạo, mục đích sử dụng và cách vận hành các loại thiết bị sử dụng trong CNTP.
 • Nắm vững các qui trình chế biến các sản phẩm thực phẩm từ các nguồn nguyên liệu thịt, cá, rau quả, trứng, sữa, chè, cà phê, cacao, các loại lương thực.
 • Bảo quản nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm đúng qui trình và đảm bảo chất lượng.
EF31463 Đồ án 3: Công nghệ chế biến thịt và các sản phẩm thịt
EF31464 Đồ án 4: Công nghệ chế biến nước giải khát
EF32457 Công nghệ chế biến lương thực
EF32458 Công nghệ chế biến rau quả
EF32459 Công nghệ chế biến thịt và các sản phẩm thịt
EF12152 Tin học chuyên ngành
EF32460 Công nghệ sản xuất nước giải khát
EF32461 Công nghệ bảo quản bằng nhiệt (Sấy lạnh)
GF14159 General English 6
GF13163 English for TOEIC 1
Quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm EF31483 Đồ án 8: Thiết kế sản phẩm mới để tự lập nghiệp
 • Nắm vững các phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm thực phẩm bao gồm các phương pháp hóa lý, phương pháp vi sinh, phương pháp cảm quan.
 • Biết cách thu nhận mẫu, xử lý mẫu và phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm đánh giá.
 • Xác định các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm thực phẩm.
EF31482 Bài tập lớn 3: Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm
EF32474 Lập dự án xây dựng nhà máy thực phẩm
EF32475 Cân bằng dinh dưỡng, độc hại và an toàn thực phẩm
EF32476 Phân tích chất lượng thực phẩm
EF32473 Marketing thực phẩm
EF32477 Phương pháp NCKH và phát triển sản phẩm thực phẩm
EF32478 Luật thực phẩm và quản lý chất lượng thực phẩm
EF32479 Thực phẩm thuốc, thực phẩm chức năng và biến đổi gen
EF32480 Phụ gia thực phẩm
EF32481 Thực hành phân tích chất lượng thực phẩm
GS12153 Triết học
GS12004 Tư tưởng HCM
GS12003 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Công nghệ sinh học thực phẩm EF31471
EF31472
EF31473
Đồ án 5, 6, 7: Thiết kế các phân xưởng sản xuất thực phẩm theo học phần tự chọn
 • Biết vận dụng kiến thức và tiến bộ của lĩnh vực sinh học để nâng cao chất lượng thực phẩm.
 • Hiểu biết sâu sắc về cấu trúc sinh học của từng loại sản phẩm để đề ra giải pháp chế biến và bảo quản phù hợp nhằm đạt được chất lượng cao.
 • Biết sử dụng các chế phẩm sinh học vào sản xuất.
EF32465 Công nghệ chế biến bia
EF32466 Công nghệ chế biến rượu, rượu vang
EF32467 Công nghệ chế biến các sản phẩm điều vị
EF32468 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa
EF32469 Công nghệ chế biến các sản phẩm truyền thống
EF32470 Enzym trong công nghệ thực phẩm
GF13164 English for TOEIC 2
EF12165 Ngoại ngữ chuyên ngành
EF34485 Thực tập nghề tại Doanh nghiệp (3 tháng)