Cơ hội thực tập tại Acecook

Chi nhánh Công ty CP Acecook tại Đà Nẵng tuyển thực tập sinh từ 10/2018.

Thông báo hiện tại Công ty Acecook CN Đà Nẵng đang tuyển dụng thực tập sinh (thực tập tốt nghiệp) bắt đầu từ tháng 10/2018. 
Vậy sinh viên K14 và K15 nào muốn thực tập thì lập danh sách gởi về Khoa để Khoa gởi đến Acecook!
Hạn cuối : 25/9/2018

SV Khoa CNTP-SH tiếp cận dây chuyền sản xuất tại Acecook